Top Ten (staff)

Wagih Sobhy Abdelreheem Abdallah

First in field (البحث العلمى)

Ibrahim Mohamed Alie

First in field (البحث العلمى)

Doaa Ibrahim Mohamed Aboelnazr

First in field (البحث العلمى)

Shimaa Ahmed Ibrahim Muhamd

Second in field (Scientific)

Mohamed Abdelfattah Mohamed Ahmed Nasr

Second in field (البحث العلمى)

Wafaa Abdelhamed Alwan Eleraky

Third in field (Scientific)

Rasha Mohamed Reda Mohamed Attia

Fourth in field (Scientific)

Mayada Ragab Farag Awadallah

Fifth in field (Scientific)

Ayman Abdelaziz Soeilam

Sixth in field (Scientific)

Yasmina Mohamed Abdelhakem Elghazaly

Seventh in field (Scientific)

Top Ten

Wagih Sobhy Abdelreheem Abda

First in field (البحث العلمى)

Ibrahim Mohamed Alie

First in field (البحث العلمى)

المزيد
xyz

First in field (Scientific)

xyz

Second in field (Scientific)

المزيد

الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي